Personajes Videojuegos

Actualizado el: 2 agosto, 2018 por Miyako

Personajes Digimon Videojuegos

Videojuegos:

Digimon World /Digimon World: Digital Card Battle/ Digimon World: Digital Card Arena

Personajes Principales:

* Hiro

* Analogman (también llamado “A” en el Card Arena)

* Jugador (usa un avatar de Hiro en ambos Card Games)

Personajes Secundarios:

* Taichi Yagami (solo en el Card Arena)

* Daisuke Motomiya (solo en el Card Arena)

* Miyako Inoue (llamada Keely en la versión dub de este juego; solo en el Card Arena)

* Ken Ichijouji (solo en el Card Arena)

* Iori Hida (solo en el Card Arena)

* Takeru Takaishi (solo en el Card Arena)

* Hikari Yagami (solo en el Card Arena)

 

Digimon World 2

Personajes Principales:

* Akira

Personajes Secundarios:

* Bertran

* Lin Lin Shao (Joy Joy)

* Lucky Luis

* Ayumi (Kim)

* Ben Oldman

* Dorandona (Techna-Donna)

* Professor Hyotto (Piyotte)

* Jefe Maestro

* Jefe Khalil (Carol)

* Esteena

* Crimson

* Jefe Dameda (Damien)

* Vandar

* Cecilia

* Skull

* Esmeralda

* Ark Shultz (Mark)

* Bran Wiseman (Brian)

* Yaruyaru (Doug Duem)

* Vivi (Debbie)

* Zudokorn

* Shina Ototate (Sheena)

* Chron Gander (Chris Connor)

* Kiruri Bates (Karen)

 

Digimon World 3

Personajes Principales:

* Atsushi  (Junior).

* Takumi (Teddy).

*Midori/Kite (Ivy/Kail).

Personajes Secundarios:

* Kurt/Lucky Mouse

* Nick

* Lisa

* Keith

* Game Master

* Seiryu Leader

* Suzaku Leader

* Fake Byakko Leader

* Byakko Leader

* Genbu Leader

* Ice Witch

* Fire Knight

* Dark Knight

* Tamer Genji

* Tamer Natsumi

* Tamer Akiba

* Tamer Chris

* Tamer Tomomi

* Tamer Andy

* Tamer George

* Tamer Mei Lin

* Tamer Catherine

* Tamer Lucia

* Tamer Robert

* Tamer Gordon

* Tamer Alice

* Tamer Mitch

* Tamer Bob

* Tamer Jessica

* Tamer Nakano

* Tamer Makoto

* Tamer Brown

* Tamer Haruka

* Tamer Poemy

* Tamer Pierre

* Tamer Shingo

* DRI Jimmy

* DRI Johann

* DRI Kazuki

* DRI Michael

* DRI Ken

* DRI Yuji

* DRI Yang

* DRI Bob

* MAGAMI CEO

* Qing Long Chief

* Zhu Que Chief

* Bai Hu Chief

* Xuan Wu Chief

* Ice Master

* Fire Master

* Dark Master

* Tamer Heinrich

* Tamer Murdock

* Tamer Takuya

* Tamer Mai

* Tamer Gon

 

Digimon Story

Personajes Principales:

* Tamer King (protagonista)

Personajes Secundarios:

* Haruhiko Kogure “Mr. Gure”

* Kazuya

* Kain/Bad Tamer Leader

* Tomomi

* Yuji

* Ellie

* Phil

* Santos

* Yoshiki

* Alicia

* Sue Ann

* Chan

* Peter

* Chris

* Mako

* Robert

* Sarah

Cameos/apariciones especiales

* Masaru Daimon

* Tohma H. Norstein

* Yoshino Fujieda

 

Digimon Story: Sunburst/Moonlight

Personajes Principales:

* Koh (protagonista masculino)

* Sayo (protagonista femenino)

Personajes Secundarios:

* Jefe Glare

* Jefe Julia

* Litton

* Gideon

* Gaoh

* Lyla

* Pulsa

* Komachi

* Kenpa

* Tonpei

* Cheetah

* Raigo

* Spike

* Sukikiyo

* Kakumi

* Newton

* Dorothy

* Barone

* Ponch

* Gutts

* Otros tamers y operarios del Light Fang/Night Crow no nombrados

Cameos/apariciones especiales

* Tsurugi Tatsuno

* Shou Kazahara

* Yuu Inui

* Masaru Daimon

* Tohma H. Norstein

* Yoshino Fujieda

* Ikuto Noguchi

* Dr. Kogure (versión joven)

 

Digimon Story: Lost Evolution

Personajes Principales:

* Shuu (protagonista masculino)

* Kizuna (protagonista femenino)

* Hiroyuki

* Asuka

* Yui

* Takuto

* Uno

* Dos

* Tres

Personajes Secundarios:

* Kurearu

* Romulu

* Arakuru

* Guard Tamer

* Furaru

* Etearu

* Facile

* Arvil

* Jegaru

* Kernel

Cameos/apariciones especiales

* Jefe Glare

* Jefe Julia

* Koh

* Sayo

 

Digimon Story: Super Xros Wars Red & Blue

Personajes Principales:

*Taiki Kudo

*Akari Hinomoto

*Zenjiro Tsurugi

*Kiriha Aonuma

*Nene Amano

Cameos/apariciones especiales

* Haruhiko Kogure “Mr. Gure”

* Koh

* Sayo

* Uno

* Dos

* Tres

 

Digimon World Re:Digitize

Personajes Principales:

*Taiga

*Nikolai “Niko” Yerkovich Petrov

*Akiho Rindou

*Yuuya Kuuga

*Mirei Mikagura

 Personajes Secundarios:

*Emilie “Lili” de Rechefort

*Sebastian

*Taichi Yagami

*Yamato Ishida

*Sora Takenoichi

*Takeru Takaishi

*Hikari Yagami

*Takato Matsuda

*Jacob Borisovich Petrov (padre de Nikolai)

*Jun

*Shippo

*Henshuuchou Iyoku

 

Juegos de WonderSwan

Personajes Principales:

* Ryo Akiyama

* Taichi  Yagami

* Yamato Ishida

* Sora Takenouchi

* Mimi Tachikawa

* Koushirou Izumi

* Jyou Kido

* Takeru Takaishi

* Hikari Yagami

* Ken Ichijouji

* Daisuke Motomiya

* Takato Matsuda

Personajes Secundarios:

* Wallace (Willis – Niño Elegido Internacional)

* Kazuya (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Yuusuke (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Johnny (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Warren (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Muneharu (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Genki (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Rieko (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Iria (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Rei (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Mina (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Hiromi (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Tsuyoshi (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Sid (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Tommy (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Akiyoshi (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Takeaki (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Bull (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Mikhail (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Satoshi (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Hiroyuki (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Jack (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Taiki (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Georgie (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Kei (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Kensuke (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Linda (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Pazu (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Naomi (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Sanae (participante del Torneo D-1 Tamers)

* Jun (participante del Torneo D-1 Tamers)

Botón volver arriba